Privacy Beleid Rhythm inc.

Privacy verklaring
Drumschool Rhythm inc., gevestigd aan de Kloosterschuurweg in Rijnsburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Drumschool Rhythm inc.
Kornoeljestraat 148
2564 LV Den Haag

Tel: 06 – 81486635

Mail: drumschool@rhythminc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Drumschool Rhythm inc. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; geboortedatum;  telefoonnummer en e-mailadres.

Drumschool Rhythm inc. verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen.
Het afhandelen van uw betaling; om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
Drumschool Rhythm inc. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we uw persoongegevens?
Als u geen overeenkomst meer heeft met Drumschool Rhythm inc. zullen uw persoonsgegevens uit het gegevensbestand verwijderd worden.
Drumschool Rhythm inc. bewaart uw adresgegevens maximaal 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Drumschool Rhythm inc. deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drumschool Rhythm inc. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar drumschool@rhythminc.nl
Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar ons postadres sturen.

Drumschool Rhythm inc. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij persoongegevens?
Uw gegevens worden in een beveiligd offline bestand bewaard. Tevens bewaren we de originele aanmeldingsformulieren in ons archief.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Drumschool Rhythm inc. kan deze privacyverklaring wijzigen.

Privacyverklaring 23 mei 2018